Mary Strimenopoulou, Fotis & Dino Argirou, Nikos Rotides